بررسی اجمالی شرایط سون پارت
سیاست بازپرداخت و بازگشت ما 3 روز طول می کشد. اگر 3 روز از خرید شما گذشته باشد، ما نمی توانیم به شما بازپرداخت کامل یا تعویض ارائه دهیم.

برای واجد شرایط بودن برای بازگشت، کالای شما باید استفاده نشده و در همان شرایطی باشد که آن را دریافت کرده اید. همچنین باید در بسته بندی اصلی سون پارت باشد.

موارد غیر قابل برگشت اضافی:

قطعات که از بسته بندی سون پارت بیرون آمده باشند

قطعاتی که توسط مشتری آسیب دیده باشند
قطعاتی که بیشتر از 3 روز برگشت داده شوند

نحوه باز پس فرستادن 
کالای مورد نظر را به فروشگاه ارسال کنید پس از برسی کالا و صحت سلامت آن  در صورتی که هزینه ارسال رایگان بوده باشد هزینه ارسال از آن کسر گردیده و مبلغ مورد نظر را به شماره همان کارتی که در اختیار فروشگاه سون پارت قرار داده اید واریز خواهد شد و به شما نیز اطلاع خواهیم داد